בס"ד

משבר זוגי על רקע כלכלי / חלק ב'

 

''אבל זה היה במבצע'' ..

עליך לדעת, כי הדברים שאשתך קונה חשובים לה בדיוק, כשם שלך חשובים הדברים שבהם אתה חושק, אם אצלך זה צורך, גם אצלה זה כך. לעולם על תחשוב או תאמר על הדברים שהיא קונה:  ''זה בזבוז כסף''. ראשית משום שהכסף כבר אינו ברשותה. ושנית מפני כאשר שאתה קונה אינך חושב שמדובר בבזבוז.

ועוד דבר. אולי אינך יודע, אך מעטות התכונות שנשים שונאות יותר מקמצנות. קמצנות אינה נמדדת במיעוט ההוצאה דווקא, אלא בעיקר בגודלו של המרחב הכלכלי שהבעל מאפשר. גבר יכול להוציא ממון רב לצורכי אשתו, ולמרות זאת יתכן שבזמן מריבה היא תטיח בו שהוא קמצן. לעומת זאת, אם יניח לה מרחב תמרון כלכלי ועצמאי, [בלי להתחשבן על כל שקל שהוציאה] גם אם אין מדובר בסכום גדול, היא תחוש עצמאית וחופשייה.

טיפול זוגי במרכז

גם בימים של קשיים כלכליים, אל תתפתה ליטול ממנה את אחריותה, לכלכלת הבית. היה לה שותף ולא אדון. זה זול יותר כספית, ומשתלם יותר רגשית. אם תתמיד בכך, תגלה שגם אם אינה מן החסכניות, היא תהפוך לכזאת. זה טיבו של אדם שנותנים בו אימון ואחריות.

אישה יקרה, זכרי כי הקב"ה נטע בך רגש אימהי של אחריות עצומה לתינוקך, לעולם על תצפי לאחריות כזאת מבעלך. כשאת מעירה לו שהוא אדיב לילד/ שהוא אחראי פחות מאשר קיווית שיהיה/ שהוא חושב רק על עצמו/ או שעדין אינו בשל לתפקיד האב – זכרי: תחושות אלה, שאפשר שהם מוצדקות, אינן מתעוררות בך מחמת רשלנותו, אלא משום ריבוי האחריות שיש בך.  – וכך אמורים הדברים גם בכל הנוגע לענייני פרנסה, כשם  שנטע בך הבורא אחריות אימהית. באותה מידה נטע הבורא בבעלך אחריות כלכלית. ועל כן הוא טורח טרחה יתרה בפרנסת הבית. – ולכן כשאת קונה דברים, גם אם הם נחוצים ביותר, הוא נוטה לחשוב שאינך יודעת להעריך את הכסף שהוא טורח בעבורו. לא משום שאינך מעריכה את טרחתו, אלא מחמת שהוא מעריך אותה יתר על המידה.

עכשיו כשאת יודעת מה שורש הדבר, היי חכמה: גלי הבנה והערכה לטרחתו, זה כדאי. הוא יפקיד בידייך את כל אשר לו. הוא אינו זקוק לכסף, אלא להערכה, ככה זה עם גברים.

אין ספק כדי להתמודד בהצלחה עם קשיים כלכליים, אנו זקוקים לשינוי תפיסה משמעותי בזמן אמת. וזהו דבר בלתי כמעט בלתי אפשרי. כדי לשרוד תקופה של קשיים כלכליים מבלי לפגוע בקשר הרגשי, עלינו להכין את עצמינו להתמודד איתם בעוד מועד, ואופן ההתמודדות היעיל ביותר הוא לא להגיע אליהם מלכתחילה.

האם הדבר בכלל אפשרי? האם הוא תלוי בנו? מתברר שכן. על פי תורת ישראל, בכוחם של מעשה האדם, להשפיע על מצבו במידה רבה – אם בריבוי השפע, ואם בברכה השורה בו.

 

[נתפרסם בשבועון החשוב "משכן שילה" – מאת הרב מיכאל לסרי שליט"א]

טיפול זוגי במרכז

 

  

משבר זוגי על רקע כלכלי / חלק ב'

052-7668969

חדש אצל יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!