בס''ד

ענין  כלה וחמותה / חלק א'

עוד מזמן דורות הקודמים מושרש וידוע לנו, ענין המתח שיש באויר בין כלה וחמותה. עד שבאוצר המדרשים מגדיר את יחסי כלה וחמות ''ואם ידור גדי עם נמר, כן תדור כלה עם חמותה''

טיפול זוגי במרכז

ובמשנה במסכת גיטין דף כג' מובא שהם צרות זו לזו. שהמשנה שם מונה חמש נשים שרוצות מתוך קנאה לקלקל לכלה ובראשם חמותה/ בת חמותה [אחות בעלה] צרתה/ [אישה אחרת שנשואה לבעלה] יבמתה [אשת אחי בעלה] ובת בעלה [בת של בעלה מאישה אחרת] ואשר על כן אינן נאמנות לומר שמת בעלה כדי להתירה להתחתן לאחר. -  ובמסכת שבת דף כו' מובא למעשה המזעזע שחמה אחת מתוך שינאתה לכלתה, אמרה לה להתקשט ולהתבשם בשמן אפרסמון. ואחר כך בקשה ממנה להדליק את הנר, והחמה נשפה על הנר והאש נתפסה בגוף האישה ומתה.

ובהסבר הדברים [מובא בכמה ספרים ובספר ''אדני הבית'' ע' 313] שבין הנשים ידוע ענין הקנאה, ''שקשה כשאול  הקנאה'' והחמה בלי כוונה מיוחדת, מקנא בכלתה החדשה הצעירונת שעדיין לא עשתה כלום בחיים, לוקחת את בנה מחמד עיניה שגידלה וטיפחה אותו במסירות נפש מגיל קטן, שקמה בשבילו בלילה/ הניקה/ האכילה/ רחצה/ חיתלה/  ואח''כ כל שלבי החינוך והלימודים בבית הספר. ואת כל זה קוטפת הכלה הצעירה שבאה מאיזה שום מקום ומקבלת הכל על המוכן. – ושכעת בנה כבר לא קשור אליה כמקודם/ ואינו מספר לה סודותיו ואינו מתייעץ עמה.

ועל כן תהליך מחשבה שכזה נותן לחמה רקע לחשדנות לבדוק/ לברר/ ולבקר  מידי פעם את כלתה, על האוכל שאינו מספיק מושקע כטעמו של בנה מחמדה כמו שהיה רגיל אצלה.- על ניקיון הבית שאינו מספיק מצוחצח - על סדר הבגדים בארונות, שיש יותר אי סדר מאשר סדר – על חינוך הילדים שהיא תקיפה מידי/ או רכה מידי. – ולהראות לה מידי פעם דוגמאות שיש לה עוד הרבה מה ללמוד, עד שתגיע לרום המעלה שלה.

ומימלא זה משליך על הכלה שלאחר ששומעת הערות וביקורות מחמתה, אומרת לה בחזרה או לבעלה דברי ביקורת וזלזול על אימו שהיא סתם נודניקית וטרחנית שמחפשת בכוח חסרונות בה ובבית, ושצריך כמה שיותר להתרחק ממנה.  ככה שהמצב בבית ממצב של רוגע ושלווה נכנס לפסים של מתח וחשדנות, מסלול שיכול לפרק את כל חבילת הנישואין.

 

ולכן הטוב והרצוי ביותר שהכלה לאחר ששומעת את דברי הביקורת מחמתה תהנהן בראשה ותאמר טוב בסדר.  ולא תחזיר לה בשום אופן דברי ביקורת ומשפטי זלזול כנגדה. כי זה רק  ילבה ויעלה את מפלס המתח שבינהם.      וכפי שמובא בספר ''אדני הבית''  שלסיכומו של דבר אף אם פגעה בה חמתה, לא תשית לבה לזאת. ותמשיך להאיר לה פנים כקדם, ושתעניק לה הרגשה שנהנית ושמחה לקבל עצתה והדרכתה, וסוף הכבוד לבוא.           ויעוין שם קודם לכן המעשה המופלא שהביא מהרב יוסף חיים הבן איש חי זצוק''ל שלמעשה היא דוגמא קיצונית שקשה לקיימה היום, אבל ניקח ממנה אבן פינה ויסוד לכיוון בחיים, להנהגת הכלה כנגד ההתקפות של החמה. 

וזה סיפור המעשה שהחמה התנפלה על הכלה בצעקות וגידופים וקרעה את בגדיה ותלשה שערותיה וירקה בפניה. והכלה מצידה לא החזירה לה מאומה, אלא הלכה ורחצה פניה והחליפה בגדיה.  וניגשה לחמתה וביקשה את סליחתה על שהביאה אותה לכזה כעס גדול.  ולשאלת חברתה איך וכיצד יכלת לנהוג כך שבמקום שתיקחי מחבת ותחבטי בה בחזרה את מנשקת את ידיה. וענתה לה הכלה במשפט מחץ שהוא יסוד גדול ואבן פינה לבנין השלום הבית ''נשקתי יד חמותי והרווחתי את מנוחתי''  ועשיתי זאת למען עטרת ראשי בעלי.

היום בוודאי קשה לבקש מהאישה לנהוג כך לנשק את יד החמה ולבקש את סליחתה. אבל זה כן נוכל לבקש מהכלה, לשתוק ולא להחזיר למען מנוחת בעלה. שלא יהיה מתוסכל ממצב שכזה, שאמו ואשתו ב' הנשים שהוא כל כך אוהב רבות בניהם. והוא צריך לבחור צד, ובאיזה צד שיבחר הוא רק יפסיד,  שלבטח יקבל זעם וכעסים מהצד השני.    המשך בחלק ב'

טיפול זוגי במרכז

טיפול זוגי במרכז | יועץ נישואין | ייעוץ נישואין​

מטפל זוגי במרכז טיפול זוגי

ט​יפול זוגי במרכז | יועץ נישואין 

052-7668969

חדש אצל הרב יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!