בס''ד

ענין כלה וחמותה / חלק ב'

והיה וחלילה כבר הגיעו הכלה והחמות למצב של ריב וקטטה וכעס בניהם. הכיצד על הבעל לנהוג במצב שכזה? יעוין בספר ''אדני הבית'' שבפני הבעל עומדות שתי דרכים, אחת שהיא קצרה וארוכה, ואחת ארוכה שהיא קצרה. הקצרה שהיא ארוכה שיאמר בלבו מה לי ולזה. אני שקוע בלימודי בעבודתי שיסתדרו בניהם. ונוהג כמנהג בת היענה שרואה שחיית טרף מתקרבת לטורפה טומנת ראשה בחול, כאילו כך יפתרו הבעיות.

טיפול זוגי במרכז

אבל אחר כך יראה שדרך זו ארוכה היא. שהשבר והקרע בין אשתו לאימו הולך וגדל עד שאי אפשר לאחותו, וימצא את עצמו מול שוקת שבורה. ואולם יש דרך שהיא כעת נראית ארוכה אבל אחר כך היא קצרה, שהבעל יקצור ממנה נחת ושלווה. שישב עם אשתו וילמדו ביחד פרקי מוסר ויראת שמים, או ישמעו שיעורים או יאזינו לדיסקים שמחזקים באמונה בקב''ה. שהכול מאתו יתברך לנסות אותנו.

[ולחזור ולשנן את יסוד דברי האלשיך הק' שאין הקב''ה מביא לאדם ניסיון הגדול מכוחותיו. שהנה רואים שמשה רבינו ע''ה הוצרך לשקר ולומר לפרעה שאנו יוצאים למדבר לחגוג שלושת ימים ואחר כך חוזרים למצרים. ומדוע לא אמר לו את האמת, שהם יוצאים ממצרים לגמרי והולכים לארץ ישראל. אלא שאז זה היה ניסיון גדול לפרעה להפסיד הרבה פועלים שבונים לו בנינים וארמונות פאר בחינם, ואי אפשר היה להענישו על ניסיון שגדול מכוחותיו. ולכן הוא נתבקש  לעמוד בניסיון קטן יותר לצאת למדבר רק לשלושת ימים.

ובדומה לזה מבארים לפסוק ''הנותן שלג כצמר'' שהקב''ה מביא קור ושלג לעולם, באותה מידה שיש צמר בעולם. שאנשים יוכלו לתפור מעילים ובגדים חמים כהגנה מהקור והשלג]   ולכפר לנו על עוונותינו. ומה שנשאר לעשות זה לנשוך שפתים ולהמשיך הלאה. ואף שדרך זו נראית ארוכה, אבל לבסוף יראו הבעל והאישה שדרך זו קצרה, שעל ידי כך ירוויחו הם נחת שלווה ובריאות בעולם הזה, ופירותיהם בעולם הבא.

וינהג הבעל למעשה כמובא בדברי הרב שמחה כהן שכאשר האישה מדברת עם בעלה נגד אימו, שאמרה לה כך וכך, או עשתה לה כך וכך. שהדבר הנכון ביותר לעשות, זה שימנע מלהגן על אימו.  ויתרה מכך שיצדיק את אשתו, כמובן לא ליד האם. כי אם הוא יתחיל להסביר לאשתו את הנהגת אמו – שהיא אישה מבוגרת וסבלה הרבה בחיים שלה – אפילו רק כדי להקל על אשתו. התוצאה תהיה הפוכה. שאשתו תדבר נגדה יותר, מתוך הבנה בתת מודע של האישה שאם בעלי מסביר שאימו לא מתכוונת, ואינה כל כך גרועה. פירושו של דבר שהוא עדין קשור לאימו והיא בעדיפות ראשונה אצלו.  וטבע האישה שאינה מסוגלת להשלים עם מצב שבעלה קשור לעוד אנשים חוץ ממנה. ובפרט שרואה שהיא רק מספר שתים.  ועוד מתי שהאישה רואה שבעלה מנסה להסביר את אימו. היא מבינה מכך  שזה סימן שהוא עדין אינו מבין כמה פגעו בה, וכמה קשה לה הדבר, וכתוצאה מכך היא תדבר נגד אימו דברים יותר קשים – וחבל !

ולכן על הבעל לנהוג בחכמה ולהראות לאשתו – כמובן לא בפני אינו – שהיא מספר אחת אצלו, ולומר לה דברי שבח המיוחדים עליה. וכגון שיאמר לה שלאחר שזכה לאכול מהמטעמים המיוחדים שהיא מבשלת, הוא אוכל אצל אימו רק לשם שמים.

ובדרך הלצה שמעתי! הדרכה לחמה שרוצה להיות טובה שתלמד מענין מאור החמה השמש. שתמיד נמצאת למעלה מרחפת מעל העננים ולא בתוך הענינים. ב' שתפקיד החמה להאיר לזולת, ולא להעיר לזולת.  ג' ושהחמה באה לבקר כל 28 שנה – שאז אנו זוכים לברך עליה ברכת החמה. [ברוך בן דוד]

ואמנם קורה גם אצל זוגות שאצל הכלה וחמות אין בעיות ומסתדרות יפה ובכבוד בניהם. והבעיה מתמקדת בין הבעל וחמותו. כמובא בספר אור ההלכה מעשה בבעל שהתלונן שחמותו מציקה לו מאוד. וקיבל עצה לקנות לה מתנה כוס מחרס שכתוב עליה ''הסבתא  הכי טובה בעולם'' והוא לא הבין מדוע עליו לנהוג כן, הרי היא זו שמציקה לו. ועוד מה זה כבר יעזור.  אבל הוא למזלו לא היה בעל עקשן, ועשה כפי מה שאמרו לו.  ולאחר זמן הוא שומע שחמותו מספרת לכולם שהוא החתן הכי טוב בעולם. וסוד המהפך בהתנהגות החמה פשוט. שבתחילה חשבה עליו שהוא לא מעריך ולא מכבד אותה, ולכן הציקה לו, אך כאשר ראתה שמעריך ומכבד אותה הפסיקה להציק לו. ועוד התחילה להלל ולשבח אותו. עצה ששוה זהב כדאי לנסות.

טיפול זוגי במרכז

טיפול זוגי במרכז | יועץ נישואין | ייעוץ נישואין​

טיפול זוגי במרכז, מטפל זוגי

ט​יפול זוגי במרכז | יועץ נישואין | ייעוץ נישואין

052-7668969

חדש אצל הרב יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!