חינוך ילדים חלק ב​

יועץ נישואין רבני | טיפול זוגי במרכז | ייעוץ זוגי

סוד ההצלחה בחינוך הילדים / חלק ב' / בבית

העצמת כבוד ההורים

מהנזכר בחלק א' בעניין הצלחת חינוך הילדים בבית הספר אנו למדים גם לענין הצלחת חינוך הילדים בבית. שהוא מושתת על כבוד וסמכות ההורים. שאל להורים לצפות שהילדים יכבדו אותם באופן טבעי, אלא עליהם לחנך אותם למצות כיבוד הורים. שמלבד הרווח של קיום מצוה חשובה זו, רוכשים הילדים הכנעה בפני סמכותם של ההורים.  ומרוויחים על ידי כך, גם שהילדים יכבדו אותם, וגם יצייתו לדרישות שלהם.

טיפול זוגי במרכז

אלא שקודם לכן יש על ההורים לשמור על הכבוד והערכה שלהם בפני הילדים.      

א' שאסור בשום אופן שהילד יקרא לאביו ולאמו בשמם הפרטי.

ב' שאסור בשום אופן שילד יכה את הוריו אפילו לא בצחוק.

ג' וחשוב מאוד שהילד יראה את הוריו שמלובשים בצורה מכובדת – ולא מסתובבים בבית בחוסר צניעות ואפילו שחם מאוד / שיראה את הוריו שאוכלים בצורה מכובדת ומנומסת /  שיראה את הוריו מדברים ומשוחחים בניהם בצורה מכובדת, בלי צעקות והתפרצויות של זעם / גיבובי שקרים / וסיפורי לשון הרע.

ויש בזה ב' מעלות

 א' כי טבע הילד לחקות את הוריו ואם הוריו כך מתנהגים גם הוא יתנהג כך. ובספר ''חנוך לנער''  בע' כח' כותב, הורים תקיפים לא יצליחו לחנך לסבלנות/ גסי הרוח לא יוכלו לחנך לנימוסים נאים / וערמומיים ולא דוברי אמת לא יוכלו לחנך לתמימות ויושר.  אשרי הילד אשר הוריו הדירו שנתם מעיניהם ליד עריסתו וניצלו את אותם שעות כדי להתבונן אל עצמם, ולהסיר מקרבם כל מידה מגונה / כל חולשה / כל רמיה / כל גסות רוח / וכולל כל מה שנודף ממנו ריח של מידות רעות אלו. למען יהיו דוגמא ומופת לילדם אשר יצטרך רק לחקות אותם כדי להיות אדם טוב ומוסרי. 

[ובדומה לזה ידוע מהגר''א  שנשאל על ידי המגיד מדובנא איך אפשר להשפיע על אחרים. וענה לו הגר''א דרך משל לאדם שרוצה לשפוך משקה לכוס גדולה בכדי שממנה יושפע המשקה גם לכוסיות הקטנות המונחות בצידה. כל זמן שהכוס הגדולה לא מליאה, לא שייך שמהכוס הגדולה יתמלאו גם הכוסיות שבצידה, כיון שהוא בעצמו עדין לא מלא. ואם רוצים שישפיע לכוסיות הקטנות, עלינו למלא קודם עד למעלה את הכוס הגדולה.   וכך גם בעניין חינוך שרוצים להשפיע על אחרים ובמיוחד על הילדים שקודם על ההורים למלא את עצמם/ בהליכות ונימוסים נאים  / לדבר בנחת ובסבלנות בלי הרמת קול / לחבב את האמת  / להרחיק את השקר  /  ואת סיפורי הלשון הרע  / להקפיד על ממון הזולת / וכך להתנהג תמיד גם בבית וגם בחברה. זה ישפיע גם על  הילדים להתנהג כך – אחרת הורים שלא מלאים בעצמם ומתנהגים בזלזול ולא מקפידים על הכלל הנ''ל - שלא יתפלאו שהם מדברים ומדברים  כמה חשוב לדבר בנחת / לא לשקר / להקפיד על ממון הזולת, והילדים לא מצייתים.] טיפול זוגי במרכז      

 ב' ועוד שילד שיש לו חוסר כבוד והערכה להוריו, [כאמור לעיל בחלק א' בתלמיד שיש לו חוסר כבוד והערכה למחנכיו] יהיה לו קשה לקבל מהם הוראות, ולעשות מה שהם רוצים.

ולכן טוב יעשו ההורים אם מידי פעם כל הורה פעם האבא ופעם האמא, יאמרו דברי שבח וגדולה על ההורה השני. כמה שהוא חכם/ה נבון/ה פקח/ת זריז/ה מוכשר/ת ומוצלח/ת שהאבא ישבח את האמא בפני הילדים [וגם ירגיל אותם לכך] על השקעתה בסידור וניקיון הבית, ועל הכנת הארוחות הטעימות והמושקעות. ועל הכביסה הנקייה והריחנית שמזומנת תמיד.

וכן האמא תשבח את האבא בפני הילדים על טרחתו ומאמציו בהבאת פרנסה, שקם בבקר  מוקדם וחוזר מאוחר בערב. רק בשביל שיהא לנו שפע והרווחה  ושלא יחסר לאף אחד שום דבר בבית.  ואם האבא תיקן איזה דבר מקולקל בבית לשבח ולפאר אותו בפני הילדים שיש לו ב''ה שתיי ידיים ימניות – ודברי שבח ופירגון אלו בין בני הזוג גם ישפרו את מצב הזוגיות בבית לאין ערוך ''בדוק ומנוסה''  - ובמשפחה שהאבא אברך בכולל ולומד כל היום תורה, על האמא לשבח/ לפאר/ לרומם/ את גודל חשיבות לימוד התורה של האבא, שבזכות הלימוד והתפילות של האבא יש לנו שפע ברכה בריאות והצלחה בבית.

כך שתמיד הילד יראה מול עיניו את הוריו שהם גדולים / חכמים / מוכשרים/ מוצלחים / ומבינים יותר טוב ממנו בכל דבר וענין.  ובזכות זה יקל לו לקבל את דבריהם ולעשות את רצונם כרצונם.

ומילדים שכך מחונכים יזכו ההורים לרוות מהם רוב נחת יהודי טהור ויתגאו בהם כל הזמן.

052-7668969

חדש אצל הרב יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!