חינוך ילדים חלק א​

יועץ נישואין רבני | טיפול זוגי במרכז | ייעוץ זוגי

סוד ההצלחה - בחינוך הילדים / חלק א' / בבית הספר

העצמת מעלת המחנך

הרבה שואלים מה סוד ההצלחה שהילדים יקבלו את מרות המורים, ויצייתו למה שאומרים להם, ומימלא יצליחו בלימודים. ויזכו ההורים לרוות מהם רוב נחת. כמדומני שאחת הנוסחאות כתובה בתורה שהיא מלשון הוראה.    בפרשת ''תולדות'' שהתורה מספרת לנו על יצחק ורבקה ע''ה שחיכו הרבה שנים לילדים עד שנעתר להם ה' וזכו לשני ילדים תאומים יעקב ועשיו. ובודאי שגידלו את שניהם באהבה ובאותה צורת חינוך, ששלחו את שניהם לאותו בית הספר, ולמדו אצל אותם מורים. ודרשו משניהם בבית את אותם הדרישות.

  אבל ראו איזה פלא כשהם נעשים נערים, יעקב נמשך ללימודים ונהפך לאיש תם יושב אוהלים. ואילו עשיו מתרחק מהלימודים ונהפך לאיש יודע ציד איש שדה. שהיה מסוגל לעבור על חמש עבירות חמורות ביום אחד. וכאן יש מקום לשאול כמה שאלות א'  הכיצד ב' ילדים שהתחנכו באותו בית, אחד הוריו הצליחו לחנכו ואחד לא הצליחו לחנכו ויצא לתרבות רעה.  ב' הכיצד הצליח עשיו להערים על יצחק אביו עד  שחבבו ואהבו.  ג' ועוד קשה מדוע חשב יצחק אע''ה לתת את כל הברכות לבנו השובב עשיו, ולא להשאיר כלום לבנו הטוב יעקב.

ונשתדל להבין לפי המפורש בפסוקי התורה שבלידת עשיו כתוב ''ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער  ויקראו שמו עשיו''  ומפרש רשי' שנגמר בשערו כבן שנים הרבה. ומוסיף בפירוש יונתן בן עוזיאל שעשיו נולד עם שיניים וזקן. ולכן כתוב בלשון רבים  ''ויקראו לו עשיו'' מלשון עשוי וגמור. ואילו אצל יעקב שנולד כתינוק רגיל כתוב בלשון יחיד ''ויקרא שמו יעקב'' שאביו לבד קראו יעקב.

טיפול זוגי במרכז

וזה לכאורה נראה לנו רק שינוי גופני רגיל וטבעי בין אחים תאומים. אבל  באים חכמינו המבינים בכוחות הגוף והנפש, ואומרים לנו שכאן נעוץ  שורש ההבדל בין יעקב לעשיו. דיעוין בספר הנפלא ''מסילות חיים בחינוך'' בע' 76 שהסביר לדברים, בהקדימו לשאול על עצם בריאת האדם שנולד כזה חסר אונים ולוקח הרבה זמן עד שעומד והולך מעצמו בלי עזרת אחרים. ואילו  הוולד של הבהמה כבר לאחר ג' שעות מלידתו, יכול לעמוד ולהלך מעצמו. והרי הפוך היה צריך להיות שהרי האדם הוא נזר הבריאה, שכל בעלי החיים לא נולדו אלא לשרתו.

ומתרץ שאדרבא מה שהאדם נולד חסר אונים ולוקח הרבה זמן עד שעומד והולך. זה מחסדו ית' שזה אח''כ יעזור לו בהתפתחותו החינוכית, שכמה שרואה שהוא חסר אונים, ותלוי בחסדי הוריו זה נותן לו הבנה בתת ההכרה, שהם רוצים את טובתו, ומקבל ושומע את דבריהם, כמו שאנו רואים שילדים רגילים לחקות את הוריהם. וכשגדלים והולכים לבית הספר, הם מקבלים את דברי המחנכים. והם אינם חושבים שהם יותר חכמים ופקחים מהם. כי הם זוכרים טוב הכיצד נולדו בחוסר כוחות גופנים, ובחוסר רמת משכל ומחשבה, זה נותן להם את הדחף לראות ולהכיר במעלת וגדלות מחנכיהם.

ויעקב שנולד כתינוק רגיל חסר אונים ושכל, זה עזר לו מאוד לקבל ולשמוע את דברי הוריו ומחנכיו, ולכן גם לאחר שגדל ונעשה נער נמשך ללימודים. משא''כ עשיו שנולד עשוי וגמור מבחינה גופנית, ומימלא שגם מבחינה שכלית עשיו היה בקטנותו מפותח יותר מתינוק רגיל, וזה היה לו לרועץ שלא קיבל ביושר ובתמימות את דברי הוריו ומחנכיו. כי תמיד חשב מה פתאום שהם יגידו לי מה לעשות, אני חכם ופקח יותר מהם, וזה גרם לו להתרחק מהלימודים ולצאת לתרבות רעה.

ואת כל זה ידע אביו יצחק אע''ה, ולכן האף שידע את כל החכמות של עשיו, ושהוא כל הזמן מערים עליו, ושואל אותו שאלות חכמות להוכיח עד כמה שהוא ילד טוב. אפ''ה יצחק אביו קירבו וחיבבו והרעיף עליו אהבה. כי ידע את מצבו ואת קשייו ואת ההתמודדות שיש לו יום יום לקבל מרות מאחרים.

וכן  גם נבין לפי זה מדוע רצה יצחק אע''ה ליתן את כל הברכות לעשיו, האף שידע את כל מעלליו הרעים, ולא להשאיר ברכה לבנו הטוב יעקב.  דהיא הנותנת דלכן בירך אותו ''מטל השמים ומשמני הארץ '' דעשיו אם תהיה לו שנת בצורת והשדה לא תיתן את יבולה, ילך עשיו וילסטם את הבריות. ואילו יעקב שתהיה לו שנת בצורת ויחסר לו אוכל, יעשה יום צום ותפילה ויעורר רחמי שמיים ויחכה לקבל מידו יתברך. אבל חלילה בשום אופן לא ילך יעקב וילסטם את הבריות.

ועל דרך זה חשבתי לבאר את מאמר חז''ל במסכת חגיגה דף טו' עב' על הפסוק בנביא מלאכי ''כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא''  אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו. ולכאורה היכן מצינו לרב או מורה שיש לו כנפיים כמו מלאך, ועוד נניח שהמחנך עדין לא הגיע לדרגת מלאך למה שהתלמיד לא ילמד ממנו כמה שאפשר.

אלא שמאמר חז''ל חוזר על התלמיד, שאצל איזה מורה ומחנך הוא יכול ללמוד ולקבל ממנו,  זה מחנך  שהתלמיד מעריך ומכבד כמו מלאך, שאז יש טעם שילמד אצלו שהלימודים והדרישות של המחנך יתיישבו על ליבו, ויפנים אותם ויציית להם. אבל אם לתלמיד אין הערכה למחנך שהוא כמו מלאך, וחושב אותו לאדם פשוט. דברי המחנך לא יתקבלו על ליבו, ויהיה לו קשה לציית לדברי המורה.  ולכן עדיף בלכתחילה לא  ללמוד אצל מחנך שאין לתלמיד הערכה והערצה כלפיו.

ולאור כל האמור

אנחנו מבינים שכדי שהילדים שלנו יצליחו בלימודים בבית הספר, עלינו ההורים להגדיל בעיניהם את גדלות ורוממות המחנך/ת כמה שהוא  גאון / נבון / חכם / פקח / ויודע ללמד ואוהב את התלמידים.  ולכן אף אם פעם נתן המחנך/ת גערה / עונש / החרים איזה חפץ – אנו ההורים ניתן גיבוי מלא למחנך/ת ונאמר לילד שזה נעשה מתוך אהבה כנה איליו שרוצה את הצלחתו, לעזור לו לעלות שוב על דרך המלך, על ידי שמרחיק ממנו את המפריעים ואת השובבות. שרק לאחר  ''הסור מרע'' אפשר לחנך ''לעשה טוב''.

והאף שיש פעמים שההורה חושב שהמחנך/ת לא צודק  במה שעשה/  במה שנתן עונש / או שהגזים בעונש. אל לא לומר זאת לילד שהמחנך/ת לא צודק. שבפני הילד בכל מצב צריך להצדיק את המורה. ולהמשיך לשבח ולרומם את המחנך/ת שכונתו לטובה. ורק אח''כ ליצור קשר עם המחנך/ת ולראות מה אפשר לעשות.  ולא לעשות טעויות ונביא כמה דוגמאות.  

   א' שהורה אומר לילד לאחר שנענש ולא רוצה לחזור לבית הספר. אין ברירה אתה גם צריך לעבור הסיוט  ללמוד אצל המורה הזה. כמו שהאחים שלך עברו את הסיוט הזה.

ב' שהורה אומר לילד בבית לאחר שמתלונן על המחנך/ת  על תתייחס לדברי המורה/ הוא מדבר שטויות/ הוא סתם מחפש את הכבוד שלו/ אני כבר מתקשר איליו / או למנהל להעמיד אותו במקום.

ג'  והחמור ביותר זה הורה שלא מסתפק בדיבורים נגד המחנך/ת  אלא מגיע לבית הספר וליד הילד הוא גוער במחנך/ת. על שהעניש את ילדו, או לא נתן לו לצאת באמצע השיעור לשתות מים.

שהתנהגות שכזו שהילד מרגיש שיש לו ''גב חזק''  נגד המחנך/ת  תחזור על ההורה ''כבומרנג'' שילד שכזה לא יקבל את מרות מחנכיו, ויגדל בדרך תאוות ליבו וכידוע ''יצר לב האדם רע מנעוריו'' – ומי שיסבול הכי הרבה מזה זה ההורים שנתנו לו גב נגד המחנך/ת.

ולכן גם נראה שהרבה מחנכים ובפרט מנהלי בית הספר לא רוצים שהבן שלהם ילמד אצלם. מחשש שירגיש שיש לו גב ויזלזל בדברי המחנכים ובתקנות בית הספר.

ונסיים בסיפור מאלף שמביא בספר ''חנוך לנוער'' בע' לא' על ילד יתום שהתלונן בפני אמו האלמנה שהמורה העניש אותו בחומרה על דבר קטן שעשה, האם הקשיבה לתלונת הילד וכתבה מכתב למחנך. למחרת בבקר מוסר הילד את המכתב למחנך בהרגשת ניצחון, המחנך קורא את המכתב ושוב מעניש את הילד.  הילד הנבוך והכועס כשבא הביתה שופך את לבו וכאבו בפני אמו. ולהפתעתו הסבירה האם ''העונש הראשון באמת הגיע לך כי הפרעתה בשיעור, העונש השני שקיבלתה היה על פי בקשתי במכתב! עליך ללמוד ולקבל את דברי המורה ולא להתלונן בבית''. טיפול זוגי במרכז

ובדומה לזה שמעתי על אמא ירושלמית חכמה שפעם אחת בנה חוזר בוכה מבית הספר. שהוא והילד שיושב לידו עשו אותו מעשה קונדס בכיתה, ורק אני קיבלתי עונש והילד שיושב לידי לא קיבל.  ובוודאי שסיפור שכזה יקומם כל אמא ותשפוך אש וגופרית על המורה שעושה אפליות במתן העונשים.

אבל נראה מה אותה אמא חכמה אמרה לבנה  לאחר שחיבקה אתו וליטפה את ראשו. שאתה קיבלתה עונש זה בגלל שהמורה תולה בך תקוות שיש לך סיכוי להשתפר ולחדול מלהפריע באמצע השיעור, ונתן לך עונש כדי שתלמד לקח ולהבא תקשיב בשיעורים ותצליח בלימודים. ואילו מהילד שיושב לידך המורה כבר התייאש מלהחזיר אותו למוטב, שכבר העניש אותו כמה פעמים ושום דבר לא עזר, וכנראה שהמורה יתייעץ עם המנהל מה לעשות עם אותו ילד. 

ההסתכלות החיובית של האם נטעה בילד חוסן פנימי – וחיזוק לדימוי העצמי שלו בחברה, והצליח בלימודים. וזכו הוריו לרוות ממנו רוב נחת והתגאו בו כל הזמן, והכל בזכות שהאם המשיכה לגדל ולרומם את מעלת המחנך ולהחדיר כל הזמן בילד שהמחנך אוהב אותו ורוצה את טובתו על אף הקשיים שהיו בדרך.  

 

יועץ נישואין, טיפול זוגי במרכז

052-7668969

חדש אצל הרב יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!