''נוסחת הקסם לחיי נישואין מאושרים'' חלק א' / לאישה

בחיי זוגות נישואין אפשר למצוא ג' סוגי מצבים של שלום בית.

א' שחיי השלום בית ''שמחים ומאושרים'' בקביעות כל הזמן.

ב' שחיי השלום בית ''ככה ככה''  יום טוב יום לא טוב.

ג' שחיי השלום בית ''מקולקלים שברוב הזמן יש ריבים וכעסים.

וכל זוג רוצה ושואף לחיי שלום בית של סוג א'. ומחפשים בנרות את נוסחת הקסם. הכיצד ואיך מגיעים לזה.

 

אנחנו היהודים  שזכינו לקבל תורה שהיא מלשון ''הוראה'' בכל שטחי החיים .

יש לנו מקורות היכן לחפש את נוסחת הקסם.

ולענ''ד אחת הנוסחאות נמצאת במסכת גיטין במשנה המפורסמת בדף צ' שלדעת בית שמאי לא יגרש אדם את אשתו אא''כ מצא בה דבר ערווה [ענין של פריצות]  ולדעת בית הלל אפילו הקדיחה את תבשילו יכול לגרשה.

וכאן כל אחד תמה על מה ולמה מגיע לאישה גירושין בגלל שבשוגג בלי כונה נשרף לה התבשיל

יועץ נישואין.


וראיתי פירוש נפלא בשם הרב הגאון רבי חיים קרייזווריט זצ''ל רבה של אנטוורפן בלגיה.

שאישה שנשרף לה התבשיל עומדות בפניה ג' דרכי פעולה.

א' לחצות את התבשיל לשניים ואת החלק התחתון שנשרף לקחת בשבילה, ואת החלק העליון שלא נשרף לתת לבעלה.

ב' לעשות חצי חצי, חצי מהשרוף וחצי מהטוב לה, וחצי מהשרוף וחצי מהטוב לבעלה.

ג' את החלק העליון שלא נשרף להשאיר בשבילה, ואת החלק התחתון שנשרף לתת לבעלה.

יועץ נישואין רבני


וכך נאמר לאשה  אם את רוצה סוג א' של שלום בית תבחרי את האפשרות הראשונה, ותזכי לחיי שלום בית שמחים ומאושרים כל הזמן.  ואם את רוצה סוג ב' של שלום בית תבחרי באפשרות השניה. ותקבלי חצי חצי, יום טוב ויום לא טוב. ואם את רוצה סוג ג' של שלום בית תבחרי באפשרות השלישית, ותקבלי חיי שלום בית שרופים ומקולקלים.
וזהו שהדגישו חז''ל וציינו בלשונם ''הקדיחה תבשילו'' שהחלק שהבעל קבל נשרף, ואילו החלק שהאשה קבלה לא נשרף.  ואישה שכך נוהגת בחוסר מנימום של כבוד והערכה לבעל, ושזה לבטח מתבטא בעוד כמה דוגמאות בחיי היום יום.    ועל כן לדעת בית הלל שאישה שכך מתנהגת. שאת הדברים הטובים לוקחת לעצמה. ואת הדברים השבורים/ השרופים/ והמקולקלים/ משאירה לבעלה. מותר לבעל לגרשה מביתו. כי הבסיס לחיי שלום בית תקינים. הוא כבוד והערכה לבעל שהוא ראש המשפחה, ואם ''איןטיפו

טיפול זוגי במרכז

 

ןאשה חכמה  תבחר באפשרות הראשונה. ובעוד כמה דברים טובים הקשורים לכבוד הבסיסי של הבעל. ויקוים בה מאמר שלמה המלך ע''ה . ''חכמת נשים בנתה ביתה''.  ''אשת חיל מי ימצא''.  ו''קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה''.  אמן כן יהי רצון.​

 

יועץ נישואין | ייעוץ נישואין | טיפול זוגי במרכז | יועץ נישואין רבני​ | ייעוץ זוגי

יועץ נישואין רבני, יעוץ נישואין

052-7668969

חדש אצל הרב יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!