הכיצד נשלוט בכעס? 10 כללים

א' נפרש את האירוע עניינית. בלי לתת פרשנות, האירוע הינו מצב נתון! "הוא לא התקשר",  "הוא לא קנה לי מה שביקשתי", "הוא שכח שהיום יום הולדתי" לא נלבה את אש הכעס . נרחיק בין האירוע לפרשנות.

 

ב' נדבר על הקשיים שלנו. בני זוג שאינם מצליחים לפתח שיחה ולשוחח על הצרכים/ על הקשיים/ על הרצונות/ על הציפיות/ ועל הרגשות שלהם, יפתחו כעס/ ותסכול/ אכזבה/ ומרירות, אחד כלפי השני.

 

ג' נטפל בשורש ובסיבת הכעס. כשלא מטפלים בשורש, ובסיבת הכעס, אלא מנסים להדחיק 'ולטאטא מתחת לשטיח' , הכעס לא נעלם מעצמו, אלא מתגלגל כמו כדור שלג למקום אחר, ויוצר זוגיות במעגל שלילי.

 

ד' נקשיב למצוקה של בן זוגנו. נימנע מהערות המקלות ראש ברגשותיו כמו למשל " את מנפחת את הדברים"  "ואתה מגזים"  "ואת מדברת שטויות" נלמד את צורכי בין הזוג. ונבין את ציפיותיו. ננסה לבוא לקראתו ולא להילחם בו.

טיפול זוגי במרכז

 

ה' נחשוב מחשבות חיוביות. נזכיר לעצמנו, כמה יקר לנו בן זוגנו. הוא בעלי ואבי ילדיי. היא רעייתי ואם ילדיי. בן זוגי הוא האדם היקר לי ביותר בעולם!  מחשבות טובות יוצרות רגשות חיוביים.

 

ן' ננשום עמוק. נשימה עמוקה מכניסה חמצן למוח. בשעת כעס, המוח חסום ומנוע מלחשוב על תוצאות המעשים שלנו. לא פלא כי בחלוף הכעס מתבטא הכועס;  "לא ראיתי בעיניים" / "לא ראיתי ממטר" / "הייתי שיכור".

 

ז' נבין כי בכעסנו אנו חובלים בשלמות תא המשפחתי שלנו. כשכועסים, גם המנצח וגם המנוצח מפסידים. הכעס אינו פותר בעיות, אלא יוצר בעיות נוספות, מערכת היחסים הזוגית, הסמכות ההורית כלפי הילדים, היציבות הרגשית, הביטחון הפנימי, השלמות העצמית – הכל מתערער.

 

ח' ניתן אל ליבנו, כי הכועס חי "חיים מזויפים". הוא נתפס בעיני הזולת כאדם עצבני ולחוץ. חולה נפש. הוא צריך פסיכולוג, כדורים. הוא פסימי וחסר סבלנות. ממוקד בעצמו וחסר התחשבות בזולת, התחפושת הזו אינה מחמיאה ואינה רצויה, לא נרוויח ממנה מאומה, כי אם נפסיד.

 

ט' נשחרר אנרגיה וכך ננטרל את הכעס. גוף הכועס שרוי באנגריות יתר הזקוקה לנטרול. נצא לטייל/ נתקלח/ נשמע מוזיקה/ נשתה מים/ נקרא עיתון.  כשנירגע נדון בעניין ברוח טובה.

 

י' נזכור ונשנן שוב ושוב את דברי חז"ל; "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה". וכן; "כל הכועס כל מיני חולאים רעים שולטים בו". וכן; "דברי חכמים בנחת נשמעים". ומהאמור באגרת הרמב"ן לבנו "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם, ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס, שהיא מידה רעה, להחטיא בני אדם.

עןד על: טיפול זוגי במרכז

 

[חוברת עזרה ראשונה מאת הרב ישועה עטייה הי"ו]

יועץ נישואין | ייעוץ נישואין | טיפול זוגי במרכז | יועץ נישואין רבני​ | ייעוץ זוגי

יועץ נישואין רבני, יעוץ נישואין

052-7668969

חדש אצל יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!