הגדרת תפקידו של יועץ טוב

יועץ נישואין טוב שרוצה להצליח להעלות את בני הזוג על דרך המלך, ושאהבה תחזור ותפרח בניהם. עליו להזמין את בני הזוג ביחד, ולהסביר להם מפי ספרים ומפי סופרים מה תפקידו של הבעל, ומה תחום הדברים שהוא הקובע בהם בבית.  וכמובן במידת האפשר לאחר התייעצות עם בת הזוג. וכן להסביר להם מה תפקיד האישה, ומה תחום הדברים שהיא הקובעת בבית. וכמובן במידת האפשר לאחר התייעצות עם בן הזוג.

ואם כל צד ידע את תפקידו, ואת תחום אחריותו בבית. וימלא את תפקידו בנאמנות, ולא יחרוג ויתן תכתיבים והוראות לצד השני בתחום שאינו באחריותו. מובטח לבני הזוג  בנין עדי עד, בשלום ובשלווה. בדוק ומנוסה!

ואספר מניסיוני שלאחרונה טיפלתי בכמה זוגות, שהשלום והשלווה נהרסו בגלל שלא ידעו בבירור מה תחום אחריותו של כל בן זוג, והתערבבו אחד בשני, והכתיבו ונתנו הוראות אחד לשני בתחום שלא קשור אליהם. דבר שגרם למריבות וויכוחים בלי סוף.

ופעמים שמספיק ויכוח אחד או שניים, על דבר שאינו ברומו של עולם. שיגרור אחריו עוד ויכוחים / וסתם עקשנות / וחמיצות פנים / או שתיקה ממשוכת, שהיא למעשה ''אלימות פאסיבית'' ומכאן הדרך ליועץ או לרבנות אינה ארוכה.

 

 

ונזכיר חלק מהתלונות והבעיות שטיפלתי לאחרונה

 

א' שהבעל העיר לאישה על סוג האבקת הכביסה שהיא משתמשת שהיא יקרה מידי, וקנה סוג זול יותר – והאישה נפגעה שהבעל אינו סומך עליה שהיא יודעת ומבינה באיזה אבקת כביסה להשתמש, ומאז עושה את פעולת הכביסה באי חשק ומאוחר - דבר שגרר כמובן תלונות והערות מהבעל.

 

ב' שהבעל העיר לאישה על גובה החימום בחדר לאחר רחיצת התינוק – דבר שגרר כמובן חוסר נוחות לאישה, שהבעל אינו סומך עליה בטיפול התינוק. וזה גרר לחמיצות פנים ולשתיקה ממושכת מצד האישה...

 

ג' שהבעל העיר לאישה שלא טוב להשתמש בקפסולות נגד יתושים, שזה חומר כימי ומסוכן לילדים קטנים – דבר שגרר להערות מצד האישה שהוא האחרון שיכול לדבר בבית על חומר כימי שמסוכן לילדים. שעשן הסיגריות שהוא מעשן בבית והילדים הקטנים נושמים את זה, זה הרבה יותר מסוכן,  והבעל כמובן לא שתק והחזיר לאישה בעוד דוגמאות איך שהיא לא מקפידה ונזהרת בשמירת הילדים. ויכוח שנמשך ונמשך בלי סוף - ובלי לראות אור בקצה המנהרה.

 

ד' שהבעל העיר לאישה על מנהגה לאחר אפיית החלות, לעטוף אותם בנייר כסף, כדי לשמור על טריותן,  שזה מיותר. ועוד הוסיף שגם אמו אופה חלות ואחר כך מניחה אותם בשקית ניילון - דבר שגרר לתרעומת מצד האישה שהוא נוהג בקמצנות ולא בנדיבות. ולא מעריך ולא מפרגן על מאמציה לטובת בני הבית. [ובמאמר מוסגר כאן הבעל עשה עוד טעות חמורה, שהביא הוכחה מאמו שאשתו אינה צודקת – דבר שגרם סתם למתח מיותר בין הכלה לחמותה.....]

ה' שהאישה העירה, ושוב העירה לבעל על לימודיו / על עבודתו / על תחביביו – דבר שהכעיס מאוד את הבעל, שהאישה מחטטת וחופרת בעיניניו.

 

ו' שהאישה העירה לבעל / או  נתנה לו עצות על הרכב שקנה – דבר שהרגיז את הבעל.....

 

ז' שהאישה התווכחה עם בעלה האברך, באיזה תלמוד תורה ילמד הבן – או באיזה ישיבה ילמד הבן – דבר שציער  את הבעל מאוד.....

 

ח' שהאישה התווכחה עם בעלה שוב ושוב, בנוגע לכספי מעשרות, לאן לנתב אותם – דבר שלא הוסיף נחת ושלווה בבית.

 

ונרחיב קצת לדברים

 

שהמילה הנכספת  ''שלום''נגזרת מהמילה שלימות.  שמתי ששורר שלום בבית, הבית הופך לשלם. ושלימות חזקה מושגת מתי שיש ניגודים בין בני הזוג.  כמעשה שסיפר החוזה מלובלין שפעם אחת כשהלכתי בעובי היער, נזדמן לי לראות אדם שבונה בקתה לעצמו מגזעי עצים שחטב, ובחלק מהגזעים הייתה בליטה.  וחשבתי לרגע שהוא יקצוץ את הבליטה כדי להעמיד את הגזע בשווה ליד הגזע החלק הסמוך לו. אך אני רואה שבמקום ליישר את הבליטה הוא נוקב חור בגזע הסמוך לו, כי הוא רצה לנצל את החיסרון ליתרון, שעל ידי כך הוא הקים בקתה חזקה וחסונה, יותר מאשר אילו היה בונה אותה מחלקים שווים.

 

והשלימות האמיתית והנכספת תושג, מתי שכל בן זוג ידע את תפקידו ואת תחום אחריותו בבית. ולא יכתיב ויתן הוראות לבן הזוג, בנושאים  שאינם בתחום אחריותו.  וכידוע מפי ספרים ומפי סופרים שהענינים שקשורים לפנים הבית כגון בישול / ניקיון / כביסה / קניות המזון / ביגוד הילדים / וכו' – ועוד הדברים הקשורים ליופי של הבית כגון תמונות / עציצים / וילונות / וכו' המה בתחום האישה.

 

ואילו הענינים שקשורים מחוץ לבית כגון לימודים / עבודה / רכב / השקעות / לימוד הילדים / וכו' המה בתחום אחריותו של היועץ נישואין רבני

 

 

ומקור הדברים הוא בדברי רבינו המאירי[במסכת בבא מציעא דף נט' עא'] שסלל לנו דרך ברורה בחלוקת התפקידים בבית. ''כל שאדם עושה בנכסי ביתו ומזונות בניו ובנותיו ומלבושיהם, ילך אחר עצת אשתו – שמתוך כך השלום מצוי בתוך ביתו.'' טיפול זוגי במרכז

 

ובספר הנפלא פרקי מחשבה הבית היהודי בע' קנ' הגדיר את תפקידי הבעל והאישה בזה הלשון, שהבעל – שר החוץ, והאישה – שר הפנים.

 

ולכן גם תכונות הגוף והרגש שונות בין האיש לאישה, שהאיש קיבל יותר תקיפות וסמכות, וקול עבה יותר.כדי שיוכל לעמוד במשימות שהוטלו עליו, להביא פרנסה, ולהגן על הבית ממפריעים חיצונים.

 

ואילו האישה קיבלה יותר עדינות ורגש וקול רך ונעים, שהיא זקוקה לזה בהצלחת תפקידה בחינוך וגידול הילדים.

 

וגם קיבלה את התכונה הארצית להבין יותר בעניני העולם הזה, משום שתפקידה העיקרי הוא ''מושיבי עקרת הבית''. [מהספר הנפלא ''זכו'' ע' 314]

 

ולסיום נסייג את הדברים. שכל זה שייך בזוג נורמטיבים בריאים בגופם ובנפשם. אלא שחסר להם ידיעות בנושאי הזוגיות. אבל אם ח''ו אחד מבני הזוג יש אצלו בעיה גופנית/ נפשית/ רגשית/ רוחנית/ זה סיפור בפני עצמו. שצריכים קודם ללכת למומחה שיטפל בבעיה שנתגלתה,  [או בד בבד] ורק אחר כך לנהוג על פי הנזכר לעיל.

טיפול זוגי במרכז

יועץ נישואין | ייעוץ נישואין | טיפול זוגי במרכז | יועץ נישואין רבני​

מטפל זוגי במרכז

052-7668969

חדש אצל הרב יהושע שאול

ייעוץ חינם!!!